Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tấm gương của Bác

12/06/2023

Sáng 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh hội nhị

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở ngành liên quan của Thành phố.
 
Nhiều mô hình học tập và làm theo tấm gương của Bác

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong hơn 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa nghiêm túc, coi trọng kiểm soát chất lượng từ cơ sở, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất giữa ý chí và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.
 
Hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị, chú trọng nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm, trên cơ sở bám sát tinh thần nội dung cốt lõi của chuyên đề toàn khóa. Đây là điểm nhấn, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong xây dựng, thực hiện chuyên đề hằng năm nhằm nâng cao nhận thức, phong phú cách làm trong học tập và làm theo Bác, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 
Bên cạnh đó, các đơn vị đặc biệt chú trọng kết hợp giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi tổ chức và cá nhân, ở từng cấp, từng lĩnh vực. Nhờ đó, nhiều mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo xuất hiện ở nhiều địa phương, đơn vị đã góp phần quan trọng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tính đến tháng 4/2023, trên cả nước có 25.525 mô hình khác nhau trong học tập và làm theo Bác.
 
Điểm nổi bật đạt được từ học tập sang làm theo Bác và nêu gương thể hiện rõ nét trong hai năm qua là công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đẩy mạnh, kết hợp hài hoà giữa "xây" và "chống", thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, văn hóa công vụ. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" được đẩy mạnh, trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác có đổi mới, có sức thuyết phục. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.
 
Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu tham luận, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các đại biểu tham luận đã trao đổi về các vấn đề cần quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong tình hình mới.
 
Nhân rộng mô hình hay trong toàn Đảng bộ quận Hoàn Kiếm

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tham luận

Đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm đã tham luận "Một số kinh nghiệm của quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trong triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"… Theo đồng chí Vũ Đăng Định, sau khi Kết luận số 01, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo, cụ thể hóa, hướng dẫn công tác tuyên truyền, triển khai gắn với việc thực hiện Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Đồng thời, tập trung việc đổi mới nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là cho thế hệ trẻ, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được lan tỏa, nhân rộng trong toàn đảng bộ quận. 
 
Trong đó, tháng 2/2023, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tên Người sáng mãi" tại Nhà hát lớn gắn chuyên đề năm 2023 của Quận về "Phát huy giá trị văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ, đổi mới phương pháp làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Hoàn Kiếm" với sự tham dự của hơn 500 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và đảng viên trên địa bàn quận.
 
Cùng với đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang, cổng thông tin điện tử của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị. Trong đó, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phim phóng sự tuyên truyền; tổ chức các Hội thi kể chuyện, thi viết về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm nguồn tư liệu quý để biên soạn và xuất bản sách "Gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
 
Nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong 02 năm vừa qua. Kết quả đạt được đã phản ánh sinh động sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn xã hội. 
 
Đồng chí nhấn mạnh một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021, của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định nêu gương khác; nghiên cứu đổi mới, sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều cách làm hay, đột phá. 
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Tiếp tục làm tốt hơn nữa 3 nhiệm vụ: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới…


Giao lưu với các điển hình trong học tập và làm theo Bác

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được trải nghiệm Triển lãm thực tế ảo VR trưng bày “Mỗi kỷ vật một câu chuyện - Sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945-1969”. Đồng thời, giao lưu với các điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đó là đồng chí Hoàng Thị Như Thanh, Trưởng ban Quản lý chợ Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, người xây dựng chi bộ tiểu thương đầu tiên tại Thừa Thiên - Huế; thầy giáo Nguyễn Trung Tuyền, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú và trung học cơ sở Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn - thầy giáo trẻ truyền cảm hứng đam mê nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin cho học sinh vùng cao; Đại úy Hoàng Ngọc Linh, Đồn Biên phòng Ia Rvê, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk - người bác sĩ mang quân hàm xanh - giữ vững thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc…

Quỳnh Anh

Link bài gốc:

Theo Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, link gốc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

12/04/2024

Sau thời gian truy quét, đến nay tình trạng khai thác cát bãi bồi ven sông Thu Bồn tại thị xã Điện Bàn đã có chiều hướng giảm...

11/04/2024

Hà Nội giành 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc tại Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên”.

11/04/2024

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024) đã tạo nên những khoảnh...

29/09/2023

Gặp nạn, toàn bộ 10 thuyền viên của một tàu cá hoạt động tại khu vực Côn Đảo đã được giải cứu thành công vào rạng sáng...

25/09/2023

Tại Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 20/9, thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy...

20/09/2023

Theo quan điểm của Đảng, bảo vệ môi trường là một nội dung, biện pháp quan trọng bảo đảm cho sự phát triển bền vững của...

ĐƯỢC XEM NHIỀU

07/12/2021

Sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Chính đã báo báo kết quả...

22/12/2021

Sáng 22/12, phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về...

17/08/2023

Sáng 17/8, tại Trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại...

15/01/2023

Chiều 14/1, nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã...

31/01/2023

Chiều 30/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc...

29/01/2023

Sáng 28/1 (mùng 7 tháng Giêng năm Quý Mão), tại di tích đình thờ danh nhân Chu Văn An, Huyện ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì trang...

15/01/2023

Tối 14/1 ( tức 23 tháng Chạp âm lịch), tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ...

29/01/2023

Chiều 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), Thường trực Thành ủy tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt cơ quan Thành ủy Hà Nội trong ngày...

18/12/2021

Chiều 17/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực...

14/07/2023

Chiều 12/7, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025,...

01/12/2021

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, phát triển công nghiệp văn hóa là một hướng đi trúng và đúng của Hà Nội, phù hợp...

23/12/2021

Chiều 23/12, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chủ trì phiên...